Brannforebyggende El-kontroll

Nesten halvparten av alle boligbranner i Norge skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisitet.

Brannforebyggende El-kontroll

Formålet med en brannforebyggende el-kontroll er å kontrollere om den elektriske installasjonen og det eletriske utstyret er sikkert å bruke, at det blir brukt korrekt, og at det ikke skal være fare for brann i installasjonen. 

Videre vil en EL-kontroll avdekke feil og mangler som utgjør en fare for personer og dyr.

Flere forsikringsselskaper gir kundene sine rabatter om de kan fremvise en el-kontroll som viser at det ikke er noen feil på anlegget. 

Elektriker installerer stikkontakt. Foto.