Her kan du bestille elektrikertjenester fra Haneseth Bodø AS. Priser under er inklusive mva. 

Under kan du legge ved bilder av sikringsskap, kursoversikt osv som hjelper oss til å gjøre jobben best mulig. 

Vilkår:

Kunde vil faktureres for til enhver tid gjeldene priser på timer og materiell. Ved bestilling av arbeider ihht. tilbud gjelder tilbudspris og tilbudsbestemmelsene.

Bedrifter og andre kunder med serviceavtale vil til enhver tid bli fakturert ihht. gjeldende avtalevilkår.

Det kan til tider være stor arbeidspågang, og oppdrag som bestilles på kort varsel kan derfor til tider måtte utsettes noe i tid. Om dette inntreffer vil en av våre saksbehandlere ta kontakt snarest.

Transport faktureres med kr 368,75 ink mva for 1 tur. Tillegg for lovpålagt samsvarserklæring/dokumentasjon på jobber som medfører en endring på det elektriske anlegget på kr 325,-