Strategiarbeide

Hos oss er alle inkludert

Hos oss ønsker vi å inkludere både våre medarbeidere og kunder i vår strategitenkning.

Vi har kortsiktige- og langsiktige mål, og vårt strategiarbeid i hvert selskap skal føre oss dit både du som kunde , medarbeider og vi som arbeidsgiver ønsker å komme. Vi lager årsplaner,  og 5-årsplaner innen strategiarbeidet.

På den måten kan medarbeidere ta en mere aktiv del i å forme sin bedrifts utvikling,   og ikke minst  egen arbeidsplass.  Aktivt og målrettet strategiarbeid,  er med å utvikle medarbeidere og Haneseth gruppen som helhet.    

Ansatte ved Haneseth. Foto.