Haneseth som arbeidsgiver

I Haneseth Gruppen skal klima og miljø alltid ha størst fokus. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø og den beste forretningsetikken. Økonomiske, sosiale, og miljømessige faktorer,  skal alltid ha en stor rolle i vår daglige forretningsdrift . 

Sammen med våre medarbeidere og kunder,  er vi med å bygge Norge med digitalisering, automatisering,  rør og ventilasjon, energi, sikkerhet,  og alt innen elektrotekniske installasjoner og vedlikehold.

I Haneseth Gruppen hjelper vi deg med hele verdikjeden innen totaltekniske installasjoner fra behovskartlegging til rådgiving og utvikling,  produkter og tjenester, samt drift og vedlikehold.

Vår motto er å være fremtidsrettet og ansvarlig, og levere som avtalt.

 

Hvorfor velge et selskap i Haneseth Gruppen som arbeidsgiver.?

Med våre 410 ansatte er vi en ledende leverandør av teknologi og systemintegrasjon innen tekniske leveranser og økonomistyring.  Vi er innovative,  og ser alltid etter de mest effektive og miljøvennlige prosesser fra økonomi- og regnskapsprosesser,  til ferdig utførte totaltekniske leveranser.  Vi skal være en kompetanse- og opplæringsgruppering med stor geografisk spredning i Norge,  hvor også lærlinger alltid skal ha en stor plass i våre selskaper. 

 Vårt mål er at 10% av våre medarbeidere skal ha en lærekontrakt.

Montør. Foto.