Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingen fokuserer på større byggeprosjekter, som boligblokker, kjøpesentre, kontorbygg mm.
Avdelingen har 4 prosjektledere, 1 tekniks tegner og 13 montører.

22.12.201612:31 Viktor Håkonsen

-