Forsan smoltanlegg

Haneseth skal utføre elektroentreprisen på Forsan Smoltanlegg i Steigen for totalentreprenør Fauskebygg AS Det anlegget består av et administrasjonsbygg på 350 kvm og et produksjonsbygg på ca. 10 000 kvm og omhandler prosjektering og utførelse av elektrotekniske anlegg. Anlegget skal overleveres mot sommeren 2016

Haneseth skal utføre elektroentreprisen på Forsan Smoltanlegg i Steigen for totalentreprenør Fauskebygg AS

Det anlegget består av et administrasjonsbygg på 350 kvm og et produksjonsbygg på ca 10 000 kvm og omhandler prosjektering og utførelse av elektrotekniske anlegg.

Anlegget skal overleveres mot sommeren 2016

Bygging av produksjonsbygg i Forsan for Mainstram Norway AS. Plakat.