Nå blir det slutt på lysrør

Vi kan bistå med utbyttinger og budsjett for kostnader og innsparinger

Lysrør fases ut

Nå blir det slutt på lysrør!


I løpet av 2023 blir det forbudt å produsere og importere lysrør og halogenstifter.

Dette innebærer at alle de gamle armaturene etter hvert må byttes ut med nye armaturer med LED-teknologi.

Trinnvis utfasing

Utfasingen av lysrør vil skje gradvis i løpet av 2023.

Allerede 25. februar vil det bli forbudt å produsere

og importere lysrør i ringform (T5 og T9),

samt kompaktlysrør med plug-in sokkel (CFLni).

 

1 august blir det forbud mot produksjon og

import av lysrør (T5 og T8), og 1. september blir

det forbudt med halogenstifter (G4, GY6, 35  og G9).

 

Store besparelser, både for miljø og økonomien

Ved å fase ut bruken av lysrørene i Europa vil man årlig fjerne to tonn kvikksølv fra det europeiske markedet. Dette gir en enorm miljøgevinst og er et relativt enkelt ENØK tiltak som bedrifter kan bidra med.

 

Beregninger viser at man ved å gå fra lysstoffrør til LED vil få et redusert energiforbruk på mellom 40 og 60 prosent. I tillegg vil man ved å installere lysstyring få redusert energibruken med ytterligere 20 til 30 prosent.

 

Trippel gevinst

Det gir trippel gevinst ved å skifte gamle lysrør.

 

Man får fjernet store mengder kvikksølv som er et svært farlig stoff. Dermed vil Norske bedrifter bidra til å forbedre det totale miljøavtrykket.

Beregninger viser at belysning i dag utgjør 10 prosent av strømforbruket i bygningsmassen i Norge.

Med dagens strømpriser vil utskifting til LED lys kunne gi store årlige besparelser for bedrifter.

Godt lys gir godt arbeidsmiljø, økt produktivitet og lavere sykefravær.

 

Det er med andre ord bare positive sider ved å bytte fra lysstoffrørkilder til LED lyskilder.

 

Haneseth hjelper dere

Vi i Haneseth kan bistå bedrifter med utskiftingsprosessen:

  • Gratis befaring for å kartlegge omfang av utskifting
  • Pristilbud på utskifting, fremdriftsplan for å få rasjonell fremdrift på utskiftingen
  • Gjøre lysberegninger der dette er nødvendig
  • Se på andre ENØK tiltak – slik som lysstyring
  • Beregne besparelser ved utskifte, samt inntjeningstid

 

 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 53 50 50 eller post@haneseth.no for mer informasjon eller timeavtale.