Nye lærlinger høst 2021

Velkommen til våre nyansatte

Vi har denne uka tatt i mot 6 nye lærlinger

Denne uken har Andre og Ida tatt imot 6 nye lærlinger.

Gratulerer med lærekontrakt og velkommen til Knut Jensvoll, Jonas Svendgård, Alexander Eriksen, Oliver Høknes, Jesper Sivertsen, og Mats Fredriksen :)