Vil du bli lærling i Haneseth Bodø?

Søknadsfrist 9 mars 2020

Søk nå og få en forhåndsavtale

Vi tar normalt inn nye lærlinger hver vår. Når lærlingene avslutter sin læretid hos oss vil mange av de som har gjort et godt inntrykk kunne bli tilbudt jobb som montører.

Informasjon og fadder

Hvis du får en læreplass hos Haneseth vil du på første arbeidsdag få mye informasjon om bedriften og få hilse på ledere, lærlingeansvarlige og tillitsvalgte i bedriften.  Hver lærling har sin egen fadder i administrasjonen som følger hver lærling fra start til endt opplæring.  Din fadder vil i løpet av læretiden følge opp med oppfølgings samtaler, gjennomgang av læreplaner og generelle spørsmål / personal saker.

Trivsel

Vi setter av betydelige ressurser i at man skal trives som lærling i Haneseth og arrangerer egne temakvelder og arrangementer som er tilpasser våre yngste ansatte som bowlingkvelder eller paintball og annet.

Søknad

Send din søknad til oss i god tid så vil du bli tatt opp til vurdering, alle saker som omhandler søknader, purringer på søknader og andre spørsmål angående læreplass må sendes til post@haneseth.no, vær nøye med å få med alle karakterer, fravær, sertifikat på bil, arbeidserfaring og lignende i en oversiktlig CV.

Skriv gjerne litt om dine interesser og hobbyer slik at vi kan danne oss et bilde av hvem du er.

Dyktige og lærevillige lærlinger er alltid velkommen hos oss og har du vært utplassert i bedriften fra skole eller annen praksis har du allerede lagt igjen et inntrykk som er med i vurderingen.

Send din søknad til vårt servicesenter på post@haneseth.no

Elektriker sjekker sikringsskap. Foto.